Meer met mensen mogelijk maken

Walker’s Bemanning – S-HRM advies op maat

Meer met mensen mogelijk maken

S-HRM is een randvoorwaarde voor zowel het overleven als het prestatievermogen van organisaties. Het is een proces dat meer dan één kritiek doel dient. Managers staan voor de noodzaak om een kosteneffectief personeelsmanagement systeem te ontwikkelen om de economische levensvatbaarheid van het bedrijf in de concurrentie omgeving te ondersteunen. Succesvolle bedrijven bouwen flexibiliteit in HRM in zodat ze beter met verandering om kunnen gaan. Ook zijn er organisaties die concurrentie voordeel bereiken door de manier waarop ze HRM bedrijven.

Het nastreven van deze doelen bevat onvermijdelijk een worsteling met strategische spanningen en problemen. Schaarste op de arbeidsmarkt verzwakt organisaties die daar geen sterke positie innemen. Het blijvend motiveren van de werknemers is een, uit meerdere lagen bestaande, uitdaging voor alle organisaties omdat controle over menselijk gedrag uiteindelijk beperkt is. Er is een kwetsbare keten die hetgeen dat managers willen bereiken, door werk en mensen, verbindt met hetgeen ze daadwerkelijk bereiken.

Veel S-HRM advies wordt gegeven vanuit een economisch perspectief. Met dit als uitgangspunt, is het advies vaak bevooroordeeld vanuit een financieel gezichtspunt. Hierop gebaseerde interventies van concultants en adviseurs leiden veelal tot over-generalisering van principes voor verbetering, waardoor ze resulteren in potentieel schadelijke praktijken.

Walker’s Bemanning benaderd S-HRM op een meer natuurlijke wijze waarbij ook de psychologische en sociale factoren worden beschouwd. Optimale communicatie en samenwerking, een bij de organisatie en haar doelstellingen passende cultuur en tevreden en gemotiveerde medewerkers. Kortom: meer met mensen mogelijk maken!

HRM quote

"The most important thing in communication is hearing what isn't said."

- Peter Drucker -

S-HRM advies

Walker’s Bemanning biedt S-HRM advies en oplossingen op maat. Met als doel organisaties te ontwikkelen en begeleiden zodat ze profiteren van succesvolle S-HRM oplossingen en meer met mensen mogelijk maken.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact

op met Walker's Bemanning.

Contact gegevens

Walker's Bemanning
Jozef Israelsstraat 19
7424 EN  Deventer

E: info@bemanning.nl
T: 06 41799256

Over ons

Walker's Bemanning staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente onder nummer 52008576