Ontwikkeling en effecten

Definitie organisatiecultuur

Organisatiecultuur is een concept dat makkelijker te ervaren is dan te definiëren. De organisatiecultuur bestaat in essentie uit drie niveaus en ieder volgend niveau is voor buitenstaanders lastiger te ontcijferen.

Het meest zichtbare niveau van de organisatiecultuur wordt weerspiegeld door artefacten, technologie en gedragspatronen. Artefacten zijn aspecten van de fysieke omgeving die bedoeld zijn om de culturele betekenis te communiceren. Technologie gaat over de manieren waarop organisaties input van buitenaf veranderen. Met gedragspatronen wordt datgene dat de medewerkers in de organisatie doen bedoeld.

Het tweede niveau van organisatiecultuur wordt vertegenwoordigd door de gedeelde waarden binnen de organisatie. Waarden zijn de neigingen van individuen om bepaalde dingen , of situaties, boven andere te verkiezen. De waarden die zichtbaar zijn, kunnen bijvoorbeeld loyaliteit, dienstverlening, collegialiteit en de neiging tot zelfbehoud zijn. Vaak is het zo dat de waarden die de organisatie zegt na te streven afwijken van de ‘echte’ waarden die daadwerkelijk aanwezig zijn.

Het derde niveau van organisatiecultuur wordt vertegenwoordigd door de basale veronderstellingen van de leden van de organisatie. Dit zijn de ideeën, of manieren om naar situaties te kijken, die zo diepgeworteld zijn dat mensen ze als vanzelfsprekend beschouwen. Werknemers hebben bijvoorbeeld veronderstellingen over of de organisatie te vertrouwen is, of de organisatie hen ondersteund, of de psychologische omgeving bedreigend of ondersteunend is, en of hard werken en toewijding iets opleveren.

Hoewel er veel andere definities van cultuur bestaan is bovenstaande driedeling de meest gebruikte.

 

Subculturen

Hoewel de meeste organisaties een zogenaamde ‘organisatiebrede’ cultuur hebben, bevatten ze ook een aantal subculturen. In de meeste organisaties zijn er zes subculturen.

Elite- of bedrijfscultuur – ‘for your eyes only’ of  ‘voor de buitenwereld’

Afdelingscultuur – horizontale schijf; bijvoorbeeld de afdeling verkoop

Divisie cultuur – verticale schijf; bijvoorbeeld een divisie

Lokale cultuur – binnen een geografische locatie of eenheid

Onderwerp gerelateerde cultuur – metaforisch, gerelateerd aan een belangrijk onderwerp in de hele organisatie; bijvoorbeeld veiligheids- of kwaliteitscultuur

Professionele cultuur – op basis van de professionele achtergrond en opleiding

 

De ontwikkeling en functies van organisatiecultuur

De twee belangrijkste functies  van organisatiecultuur zijn externe aanpassing en interne integratie.

Voor de externe aanpassing geldt dat de cultuur in een organisatie zich ontwikkelt en standhoudt omdat deze de aanpassing aan de externe omgeving mogelijk maakt. Organisatiecultuur ontwikkelt zich en houdt stand omdat het de organisatie helpt te overleven.

De interne integratie is in feite de lijm die de sociale structuur van een organisatie bijeen houdt. Nieuwe medewerkers leren zo te integreren en hoe hun rol te spelen. Deze interne integratie functie kan ook weer op diverse niveaus in de organisatie worden gezien, en is daarmee ook een verklaring voor het ontstaan van subculturen.

Een laatste factor die ook vaak de cultuur bepaalt is de persoonlijkheid van de oprichter van de organisatie. Dit is niet relevant voor alle organisaties maar in sommige gevallen zal de cultuur de karakteristieken van de oprichter of de directieleden weerspiegelen. Dit komt bijvoorbeeld omdat deze personen veel invloed hebben op wie in dienst genomen wordt en ze de strategie bepalen – welke van invloed is op de cultuur.

 

De effecten van organisatiecultuur

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat organisatiecultuur effect heeft op een aantal belangrijke uitkomsten voor de organisatie. Zoals performance, aantrekkingskracht op - en werving van - medewerkers, behoud van medewerkers, medewerkerstevredenheid en -welzijn. Dit is schematisch weergegeven in de figuur hieronder.

HRM quote

"The most important thing in communication is hearing what isn't said."

- Peter Drucker -

S-HRM advies

Walker’s Bemanning biedt S-HRM advies en oplossingen op maat. Met als doel organisaties te ontwikkelen en begeleiden zodat ze profiteren van succesvolle S-HRM oplossingen en meer met mensen mogelijk maken.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact

op met Walker's Bemanning.

Contact gegevens

Walker's Bemanning
Jozef Israelsstraat 19
7424 EN  Deventer

E: info@bemanning.nl
T: 06 41799256

Over ons

Walker's Bemanning staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente onder nummer 52008576