Organisatiecultuur meten

Meetmethoden

Om het effect van organisatiecultuur vast te stellen moet het gemeten kunnen worden. Organisatiecultuur is erg complex en daardoor moeilijk te meten. Hieronder staan enkele gangbare methoden om organisatiecultuur te meten.

 

Survey

De meest directe manier om organisatiecultuur te meten is door een maat te creëren  en deze maat  aan medewerkers voor te leggen. Op basis hiervan kan dan een numerieke index worden verkregen die de organisatiecultuur beschrijft. De individuele scores van de medewerkers worden samengevoegd om de organisatiescore te verkrijgen. De unieke cultuur van de organisatie wordt vervolgens in beeld gebracht door het patroon van de scores te onderzoeken.

Deze vorm van onderzoek is vrij eenvoudig uit te voeren en met de uitkomst kan de cultuur worden beschreven en vergeleken met andere culturen. Er kleven echter ook enkele nadelen aan deze methode. Het derde niveau van organisatiecultuur (de basale veronderstellingen) zit min of meer in het onbewuste van de medewerkers, waardoor ze eigenlijk alleen over de oppervlakkige aspecten van de cultuur wat zullen aangeven. Daarnaast is het de vraag of de antwoorden de echte cultuur weerspiegelen of de wenselijke c.q. geïdealiseerde.

Organizational Culture Profile

Een populair instrument voor zelfbeoordeling is de Organizational Culture Profile (OCP). De OCP meet de organisatiecultuur vooral in termen van waarden die dominant zijn in de organisatie. De specifieke waarden die met de OCP worden gemeten bevatten concurrentievermogen, sociale verantwoordelijkheid, stimulering, innovatie, nadruk op beloning, prestatie gerichtheid en stabiliteit.

Hofstede’s maat voor organisatiecultuur

Een ander populair instrument is Hofstede’s maat voor organisatiecultuur. Dit instrument meet de volgende potentiële organisatie waarden: procesgeoriënteerde versus resultaatgeoriënteerde; werknemergeoriënteerd versus functiegeoriënteerd; parochiaal versus professioneel; open systeem versus gesloten systeem; weinig controle versus strakke controle; normatieve controle versus strakke controle.

 

Etnografische methoden

Etnografie is het gebruik van kwalitatieve, observeringsmethoden voor het beoordelen van gedrag. Bij deze methode hoeft er niet naar de cultuur te worden gevraagd maar wordt het bekeken. Het voordeel is dan ook dat juist de basale veronderstellingen in beeld kunnen worden gebracht. Een duidelijk nadeel van deze methodiek is dat het veel tijd en geld kost.

Observatie in de organisatie

Het gedrag in de organisatie wordt door de onderzoeker gedurende een langere periode geobserveerd en vastgelegd. De onderzoeker kan hierbij bekend zijn of zich voordoen als lid van de organisatie.

Gebruik van informanten

Een gebruikelijk instrument is ook de inzet van informanten. Een informant is iemand in de organisatie waar een onderzoeker informatie kan halen. De ideale informant bestaat niet, de voorkeur gaat meestal uit naar medewerkers die lang in dienst zijn omdat zij een historisch beeld kunnen schetsen voor het begrijpen van veel van de dingen die in de organisatie gebeuren. Een mogelijk nadeel is dat deze medewerkers zo in de cultuur zijn ondergedompeld dat ze deze niet meer accuraat kunnen beschrijven. Medewerkers die pas kort in dienst zijn, zijn daarom ook erg interessant. Zij hebben waarschijnlijk zicht op de echte cultuur van de organisatie.

 

Administratief onderzoek

Organisaties beschikken over administratieve gegevens die, een indicatie geven van de organisatiecultuur. Deze indicatoren zijn bijvoorbeeld lengte van dienstverband of aandacht voor klantgerichtheid in het jaarverslag. Daarnaast zijn de administratieve gegevens waardevol als aanvulling op een survey of etnografische methode.

HRM quote

"The most important thing in communication is hearing what isn't said."

- Peter Drucker -

S-HRM advies

Walker’s Bemanning biedt S-HRM advies en oplossingen op maat. Met als doel organisaties te ontwikkelen en begeleiden zodat ze profiteren van succesvolle S-HRM oplossingen en meer met mensen mogelijk maken.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact

op met Walker's Bemanning.

Contact gegevens

Walker's Bemanning
Jozef Israelsstraat 19
7424 EN  Deventer

E: info@bemanning.nl
T: 06 41799256

Over ons

Walker's Bemanning staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente onder nummer 52008576