Onderzoek Medewerkerstevredenheid

Tevreden medewerkers zijn gemotiveerde medewerkers en zij bepalen voor een belangrijk deel het succes van een organisatie. Met een onderzoek naar medewerkerstevredenheid wordt inzicht verkregen in de stand van zaken terwijl tegelijkertijd mogelijke knelpunten in beeld worden gebracht. HRM-inspanningen krijgen hiermee focus, zodat ze kunnen worden ingezet voor gerichte verbeteracties ter verhoging van de tevredenheid. De prestaties van medewerkers worden zo effectiever gemanaged en dit komt het bedrijfsresultaat ten goede.

HRM quote

"The most important thing in communication is hearing what isn't said."

- Peter Drucker -

S-HRM advies

Walker’s Bemanning biedt S-HRM advies en oplossingen op maat. Met als doel organisaties te ontwikkelen en begeleiden zodat ze profiteren van succesvolle S-HRM oplossingen en meer met mensen mogelijk maken.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact

op met Walker's Bemanning.

Contact gegevens

Walker's Bemanning
Jozef Israelsstraat 19
7424 EN  Deventer

E: info@bemanning.nl
T: 06 41799256

Over ons

Walker's Bemanning staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente onder nummer 52008576