Onderzoeksmethoden

Meetmethoden

Een onderzoek naar medewerkerstevredenheid kan op verschillende manieren worden uitgevoerd.

Survey

Interviews

Administratief onderzoek

De keuze voor een methode, of een combinatie van methoden, hangt onder andere af van het doel van het onderzoek, de gewenste diepgang en beschikbare tijd en financiën.

 

Survey

Een survey, of vragenlijst, wordt veel ingezet als meetmethode. Een survey kan worden ingezet bij zowel kleine, als grote aantallen respondenten. De respondenten blijven anoniem, een belangrijk criterium bij onderzoek naar medewerkerstevredenheid. Zo wordt geborgd dat men de vrijheid voelt om eerlijk de eigen mening te geven. Een survey via internet heeft als voordeel dat het vanaf elke wenselijke plek kan worden ingevuld, op een moment dat het de respondenten uitkomt. Dit heeft een positieve invloed op de respons, borgt de kwaliteit van de data en is bovendien snel en goedkoop.

Het ontwikkelen van de vragen in de survey is werk voor specialisten. Denk  hierbij aan het formuleren van de vragen, lengte van de survey, volgorde van de vragen en het type antwoordschaal.

Standaard survey

Een standaard survey wordt gebruik als het vooral belangrijk is om de ‘stand’ van tevredenheid van de medewerkers te weten te komen. Op basis van de bevindingen kan aanvullend gekozen worden om bepaalde onderwerpen verder uit te diepen met behulp van interviews.

Ook bij een standaard survey is het van belang om deze aan te passen aan het taalgebruik van de organisatie.

Maatwerk survey

Dit is een survey die specifiek wordt ontwikkeld voor een organisatie, een bepaalde situatie of een speciaal doel. Zo kan bijvoorbeeld worden ingezoomd op een bepaald probleem of onderdeel van de organisatie. Een maatwerk survey komt tot stand met behulp van de organisatie zelf, waarbij het van belang is dat vanuit elk level input geleverd wordt.

 

Interviews

Interviews kunnen worden gebruikt om op een persoonlijke manier de tevredenheid van de medewerkers te achterhalen. Bij grotere aantallen individueel te interviewen personen is dit echter een kostbare methode. Interviews zijn ook vaak een manier om een verdiepingsslag te maken na een eerder uitgevoerde survey. Hierbij kan gedacht worden aan groepsinterviews met bepaalde afdelingen of functiegroepen. Bij de keuze uit diverse maatregelen ter verhoging van de medewerkerstevredenheid kunnen juist dit soort interviews de keuze helpen onderbouwen.

Bij de survey is al gemeld dat anonimiteit erg belangrijk is bij een onderzoek naar medewerkerstevredenheid. Aanstellen van een neutrale partij voor het uitvoeren van interviews verhoogt dit gevoel van anonimiteit.

 

Administratief onderzoek

Organisaties beschikken over administratieve gegevens die, indirect, gerelateerd kunnen worden aan tevredenheid van medewerkers. Deze indicatoren zijn bijvoorbeeld ziekteverzuim, verloop, openstaande vacatures etc. Door deze getallen af te zetten tegen benchmark-waarden van vergelijkbare organisaties of sectoren kan een indicatie worden gekregen over de stand van zaken. Daarnaast zijn de administratieve gegevens waardevol als aanvulling op een survey of interviews.

HRM quote

"The most important thing in communication is hearing what isn't said."

- Peter Drucker -

S-HRM advies

Walker’s Bemanning biedt S-HRM advies en oplossingen op maat. Met als doel organisaties te ontwikkelen en begeleiden zodat ze profiteren van succesvolle S-HRM oplossingen en meer met mensen mogelijk maken.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact

op met Walker's Bemanning.

Contact gegevens

Walker's Bemanning
Jozef Israelsstraat 19
7424 EN  Deventer

E: info@bemanning.nl
T: 06 41799256

Over ons

Walker's Bemanning staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente onder nummer 52008576