Terugkoppeling

Organisatie

Na het uitvoeren van het onderzoek worden de gegevens geanalyseerd en verwerkt in een rapport. Dit rapport geeft inzicht in de tevredenheid van de medewerkers en toont zowel de verbeterpunten als ook de positieve zaken. Als er meerdere bedrijfsonderdelen of afdelingen zijn kan de rapportage ook worden opgesplitst zodat voor elke groep alleen de relevante informatie wordt getoond.

 

Medewerkers

Terugkoppeling naar de medewerkers vindt idealiter plaats via ‘de lijn’. Deze terugkoppeling moet kort na het onderzoek plaatsvinden, binnen vier tot zes weken, dit bevordert de acceptatie van de uitkomsten. Het is belangrijk de resultaten met de medewerkers te bediscussiëren, hierdoor ontstaat groter draagvlak voor mogelijke veranderingen in de organisatie die volgen uit het onderzoek. Indien veranderingen in de organisatie worden doorgevoerd is het belangrijk om de medewerkers op de hoogte te blijven houden van de stappen die genomen worden en de vorderingen die hierbij worden gemaakt.

HRM quote

"The most important thing in communication is hearing what isn't said."

- Peter Drucker -

S-HRM advies

Walker’s Bemanning biedt S-HRM advies en oplossingen op maat. Met als doel organisaties te ontwikkelen en begeleiden zodat ze profiteren van succesvolle S-HRM oplossingen en meer met mensen mogelijk maken.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact

op met Walker's Bemanning.

Contact gegevens

Walker's Bemanning
Jozef Israelsstraat 19
7424 EN  Deventer

E: info@bemanning.nl
T: 06 41799256

Over ons

Walker's Bemanning staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente onder nummer 52008576