Waarom een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Verhogen prestaties medewerkers

Medewerkers bepalen voor een belangrijk deel het succes van een bedrijf. Effectief managen van de prestaties van medewerkers draagt daarom bij aan het bedrijfsresultaat.

Medewerkers presteren als ze:

de bekwaamheden hebben om te presteren (ze kunnen het werk doen omdat ze de benodigde kennis en vaardigheden bezitten)

de motivatie hebben om te presteren (ze doen het werk omdat ze voldoende geïnteresseerd en gestimuleerd zijn)

de mogelijkheden hebben om te presteren (de werkstructuur en omgeving bieden de noodzakelijke ondersteuning en mogelijkheden om dit tot uitdrukking te laten komen)

 

Verhogen prestaties organisatie

Het managen van individuen, alsof ze onafhankelijk zijn van elkaar, is echter niet genoeg. Het organiseren en managen van groepen medewerkers en het hele personeelsbestand zorgt voor een goed functionerende organisatorische ‘gemeenschap’ en draagt zo bij aan de prestaties.

Personeel presteert in zijn geheel als:

de organisatie optimaal is (coördinatie van individuen door bijvoorbeeld permanente teams, eindige project groepen of ‘virtuele teams’ die de coördinatie via het internet uitvoeren)

de juiste bekwaamheden - kennis en vaardigheden - aanwezig zijn (naast de organisatie ook door de verschillende vormen van werving- en ontwikkelingsactiviteiten)

het personeel de juiste houding heeft (niveau van vertrouwen en commitment, kwaliteit van samenwerking)

 

Inzicht in de stand van zaken

Uit een  medewerkerstevredenheidsonderzoek komen de meningen, verwachtingen en oordelen van medewerkers over de factoren die de prestaties beïnvloeden naar boven.

Het management krijgt via dit onderzoek inzicht in datgene dat voor de medewerkers van belang is. Daarnaast wordt duidelijk in hoeverre inspanningen op S-HRM gebied een positieve uitwerking hebben op de medewerkerstevredenheid.

Voor de medewerkers is het onderzoek een manier om bestaande onvrede te uiten en aan te geven op welke aspecten de organisatie kan verbeteren. Daarnaast is het voor hen een optie om signalen over problemen aan het management te geven, die anders niet ter sprake komen.

 

Betere prestaties door effectiever management

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek kan erg nuttig zijn voor elk bedrijf, het maakt duidelijk waar verbeteringen kunnen worden aangebracht om de tevredenheid van medewerkers op een hoger niveau te brengen. Er ontstaat een goede indruk van de manier waarop medewerkers tegen het bedrijf aankijken. Zo wordt duidelijk waar de knelpunten zitten en welke facetten als onprettig worden ervaren. Dit biedt de mogelijkheid om de prestaties van medewerkers effectiever te managen en hiermee het bedrijfsresultaat te verhogen.

HRM quote

"The most important thing in communication is hearing what isn't said."

- Peter Drucker -

S-HRM advies

Walker’s Bemanning biedt S-HRM advies en oplossingen op maat. Met als doel organisaties te ontwikkelen en begeleiden zodat ze profiteren van succesvolle S-HRM oplossingen en meer met mensen mogelijk maken.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact

op met Walker's Bemanning.

Contact gegevens

Walker's Bemanning
Jozef Israelsstraat 19
7424 EN  Deventer

E: info@bemanning.nl
T: 06 41799256

Over ons

Walker's Bemanning staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente onder nummer 52008576