360˚ feedback methodiek

Opzet en methode

Een 360˚feedback voor managementteams kan op verschillende manieren worden opgezet en uitgevoerd. De keuze voor een methode, of een combinatie van methoden, hangt onder andere af van de cultuur binnen het team, de eventuele ervaring met 360˚feedback, de gewenste diepgang en beschikbare tijd en financiën.

Uit onderzoek komt naar voren dat een combinatie van de, anonieme, data uit de 360˚feedback in combinatie met een gesprek leidt tot de grootste verandering.

 

Start

Voor managementteams die nog geen eerdere ervaring met 360˚feedback hebben opgedaan is het zinvol een onderzoek te doen naar aanwezigheid, en niveau van, management competenties en management effectiviteit.

Een survey kan worden ingevuld door de manager zelf, de leidinggevende en, minimaal, twee collega’s en medewerkers. De survey hiervoor is relatief kort en de uitkomsten leiden tot inzicht in de verwachtingen van de groepen waarmee men als manager in contact komt. Alleen dit inzicht leidt al tot effectiever gedrag van managers. Door uitkomsten te delen in het managementteam wordt inzicht verkregen in elkaars sterke (en zwakke) punten waardoor het team als geheel beter kan samenwerken en communiceren. De individuele managers kunnen hun ontwikkeling beter plannen door deze af te stemmen op de discrepanties tussen hun huidige gedrag en het wenselijke gedrag dat uit de resultaten kan worden afgeleid.

 

Vervolg

Voor managementteams die al eerder een 360˚feedback hebben uitgevoerd kan een volgende feedback ronde voor meer diepgang zorgen. De survey kan worden uitgebreid met vragen over de benodigde c.q. beschikbare, en het niveau van, managementrollen. De mening van respondenten over management effectiviteit kan worden aangevuld met meer objectieve data uit de organisatie. Daarnaast kan worden gedacht aan het uitbreiden van het aantal personen per groep of het toevoegen van nieuwe groepen aan de survey, zoals interne- of externe klantgroepen.

HRM quote

"The most important thing in communication is hearing what isn't said."

- Peter Drucker -

S-HRM advies

Walker’s Bemanning biedt S-HRM advies en oplossingen op maat. Met als doel organisaties te ontwikkelen en begeleiden zodat ze profiteren van succesvolle S-HRM oplossingen en meer met mensen mogelijk maken.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact

op met Walker's Bemanning.

Contact gegevens

Walker's Bemanning
Jozef Israelsstraat 19
7424 EN  Deventer

E: info@bemanning.nl
T: 06 41799256

Over ons

Walker's Bemanning staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente onder nummer 52008576