Belang en bouwstenen

Het belang van optimale samenwerking en communicatie

Om als organisatie tot effectiviteit en kwaliteit te kunnen komen is optimale samenwerking en communicatie randvoorwaardelijk. Gericht, volledig en duidelijk communiceren is, voor elke organisatie, een kernfunctie. Binnen de organisatie wordt zo informatie overgedragen en sturing gegeven. Het zorgt voor onderlinge afstemming, samenwerking en het is een manier om elkaar feedback te geven en zo te evalueren en leren. Communicatie met de omgeving draagt bij aan bekendheid van de producten en diensten en zorgt voor interactie tussen de organisatie en de klanten.

 

Bouwstenen voor samenwerking en communicatie

Om de gewenste cultuur van samenwerking en communicatie in de organisatie in te bedden, moet het voor ieder individu aansprekend zijn. Om dit mogelijk te maken is een uitgebalanceerd team van managers randvoorwaardelijk.

Als de benodigde competenties in dit team aanwezig zijn leidt dit op managementteam niveau tot:

Een gebalanceerde samenstelling van het team

Beter begrip, hoger respect en het benutten van verschillen

Verbeterde sturing van teamcultuur en effectiviteit

Optimale afstemming van de teamleden op opdrachten

Effectieve samenwerking en communicatie

Aanvulling van het team op basis van de benodigde competenties

Voor de organisatie biedt dit de mogelijkheid tot:

Sturing geven aan de gewenste cultuur

Overall verbetering van de effectiviteit en efficiency

Effectieve samenwerking en communicatie

Verhoogd draagvlak op basis van gezamenlijke waarden en uitgangspunten

Soepeler doorvoeren van ontwikkelingen en veranderingen

Optimale vertaling van de bedrijfsstrategie naar afdelingen en medewerkers

Betere afstemming tussen groepen medewerkers en meer begrip voor elkaar

Een managementteam dat, als groep, beschikt over de juiste competenties is derhalve onontbeerlijk voor een effectieve organisatie.

HRM quote

"The most important thing in communication is hearing what isn't said."

- Peter Drucker -

S-HRM advies

Walker’s Bemanning biedt S-HRM advies en oplossingen op maat. Met als doel organisaties te ontwikkelen en begeleiden zodat ze profiteren van succesvolle S-HRM oplossingen en meer met mensen mogelijk maken.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact

op met Walker's Bemanning.

Contact gegevens

Walker's Bemanning
Jozef Israelsstraat 19
7424 EN  Deventer

E: info@bemanning.nl
T: 06 41799256

Over ons

Walker's Bemanning staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente onder nummer 52008576