Visie Walker's Bemanning

Meer met mensen mogelijk maken

Walker’s Bemanning biedt S-HRM advies op maat. Walker’s Bemanning onderscheidt zich door integratie van theorie en praktijk. Walker’s Bemanning heeft een brede basis, gefundeerd op recent wetenschappelijk onderzoek en professionele praktijkervaring. De volgende principes vormen de basis van de visie:

  1. Hedendaagse organisaties kenmerken zich door interactie en (in)formele groepen werknemers, inclusief het management, die betekenissen geven aan de dagelijkse praktijk. Deze betekenissen hebben een sterke invloed op het gedrag van werknemers, inclusief de manier waarop ze reageren op acties van het management.
  2. Het verloop van de gebeurtenissen in organisaties hangt in de eerste plaats af van de routines die zich hebben ontwikkeld en verspreid en die aansluiten bij de percepties van werknemers voor wat betreft de adequate invulling van de functie vereisten. De regie van het management, waaronder geplande acties om de prestaties van werknemers te managen, wordt binnen deze routines ondergebracht en resulteert automatisch in ineffectieve planning en controle.
  3. De werkelijkheid in organisaties en de omgeving is zo complex en dynamisch dat geen enkel management in staat is om deze te kennen en een alles omvattende strategie te ontwikkelen. Management moet daarom vertrouwen en rekenen op, alsmede ondersteunen van, het aanpassend vermogen van werknemers in alle lagen van de organisatie om met deze complexiteit om te gaan.
  4. Het management is een integraal onderdeel van een organisatie. Een effectieve impact van het management op de organisatie is het resultaat van betekenissen en overtuigingen over wat er moet gebeuren. Dit vereist discussie met medewerkers.
  5. Effectieve verandering is afhankelijk van op samenwerking gerichte strategieën tussen managers en medewerkers die resulteren in een gezamenlijk beeld van externe uitdagingen en noodzakelijk aanpassend vermogen in de organisatie.

 

HRM quote

"The most important thing in communication is hearing what isn't said."

- Peter Drucker -

S-HRM advies

Walker’s Bemanning biedt S-HRM advies en oplossingen op maat. Met als doel organisaties te ontwikkelen en begeleiden zodat ze profiteren van succesvolle S-HRM oplossingen en meer met mensen mogelijk maken.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact

op met Walker's Bemanning.

Contact gegevens

Walker's Bemanning
Jozef Israelsstraat 19
7424 EN  Deventer

E: info@bemanning.nl
T: 06 41799256

Over ons

Walker's Bemanning staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente onder nummer 52008576